Projekte

Screenshot from 2016-02-02 10:17:10

THIRRJEN PËR PROJEKT PROPOZIME NR 1

Ju kërkojmë ndjesë, përmbajtja është e disponueshme vetëm në English

Me Teper

Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut përmes Fuqizimit të Avokatit të Popullit në Shqipëri

Gjatë periudhës Maj 2014 – Dhjetor 2014, Partnerë për Fëmijët zbatoi projektin “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut përmes Fuqizimit të Avokatit të Popullit në Shqipëri” me mbështetjen financiare të DANIDA. Ky projekt përmirësoi nivelin e njohurive dhe të të kuptuarit e sistemit të arsimit parauniversitar dhe të sistemit të kujdesit shëndetësor parësor…

Me Teper

Ndryshimi i qëndrimeve dhe mentalitetit mbi çështjet gjinore te vajzat dhe djemtë adoleshentë përmes fushatës së medias sociale

Gjatë periudhës Nëntor 2013 deri në Mars 2014, Partnerë për Fëmijët zbatoi projektin “Ndryshimi i qëndrimeve dhe mentalitetit mbi çështjet gjinore te vajzat dhe djemtë adoleshentë përmes fushatës së medias sociale” financuar nga UN Women, UNDP dhe Qeveria Suedeze. Në kuadër të këtij projekti u zhvilluan 12 workshope me pjesëmarrjen e 110 nxënësve të shkollave…

Me Teper

PRECEDE – Partneritet për Kohezion Social përmes Edukimit dhe Zhvillimit të Fëmijërisë së Hershme në Europë (2012-2016)

PRECEDE – Partneritet për Kohezion Social përmes Edukimit dhe Zhvillimit të Fëmijërisë së Hershme në Europë (2012-2016) synon ndërtimin e paqes dhe kohezionit social përmes punës me fëmijët e vegjël në Ballkanin Perëndimor dhe Europë. Partnerët e këtij projekti janë: Pomoc deci (Beograd), Partnerë për Fëmijët (Tiranë), Center for Civil Initiatives (Zagreb), First Children’s Embassy…

Me Teper

Arsim Gjithëpërfshirës për çdo Fëmijë në Bashkinë e Bulqizës

Partnerë për Fëmijët në partneritet me Bashkinë Bulqizë po zbaton projektin “Arsim Gjithëpërfshirës për çdo Fëmijë në Bashkinë e Bulqizës” i cili financohet nga Programi i Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Italo-Shqiptar (IADSA). Ky është një projekt 18 mujor i cili ka filluar të zbatohet në Tetor 2014 deri në Mars 2016 dhe i cili zbatohet në…

Me Teper