Vizioni/Misioni

Vizioni/Misioni

Partnerë per Fëmijët është e angazhuar që fëmijëve t’u përmbushet e drejta për t’u rritur dhe për t’u zhvilluar  në familje dhe komunitete të lumtura të cilat janë të afta të ushqejnë, mbrojnë dhe përmbushin të drejtat e cdo fëmije.